{[1-(4-chloro-phenyl)-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl]-(4-methoxy-phenyl)-methyl}-phosphonic acid dimethyl ester

CAS号:

28799-08-8

分子式:C20H22ClN2O5P

  •   百科  
  • 供应商